Skip to content

CE-mærkning af stålkonstruktioner: DS/EN 1090-1

Mærkningen er et fælles europæisk garantistempel for, at kravene til sikkerhed, sundhed og miljø bliver overholdt, når vi producerer stålkomponenter og -konstruktioner til danske og europæiske byggerier. Certificeringen stiller krav til sporbarhed tilbage i værdikæden, certifikater og dokumentation på kontroller, målinger og prøvningsresultater. Vi har derfor certificerede svejsere og kontrolpersonale med certifikater til at udføre disse opgaver.

KVALITETSPOLITIK - ISO 9001:2015

Med målrettet rekruttering og personaleudvikling sikrer vi en stab af dedikerede medarbejdere, der har viljen og evnen til at garantere et højt kvalitetsniveau i deres arbejde. Vores kvalitetsstyringssystem er opbygget efter DS/EN ISO 9001:2015 og stiller blandt andet krav til leveringssikkerhed, samarbejde og vidensudveksling. Vi arbejder for eksempel systematisk med at opsamle og udnytte erfaringer. Ved grundigt at planlægge nye projekter og løbende analysere data kan vi forudse og afværge potentielle kvalitetsbrist, så vi kan producere og levere løsninger til vores kunders fulde tilfredshed.

MILJØPOLITIK - ISO 14001:2015

Som produktionsvirksomhed har vi en væsentlig rolle i arbejdet med at forbedre miljøet. Derfor forholder vi os aktivt til branchens miljøproblemer og imødekommer fremtidens miljøkrav gennem kontinuerlige optimeringer. Vi overvåger og redegør for de miljøaspekter, der er knyttet til samtlige aktiviteter, og vores medarbejdere klædes på med den fornødne information og trænes i miljøforhold med sigte på løbende miljøforbedringer. Vi stiller oplysninger om miljøpåvirkninger og miljøarbejde til rådighed for offentligheden, og vi er lydhøre over for myndigheders, samarbejdspartneres og kunders ønsker og krav.

MILIJØVENLIG EL

Vi har et mål om at gøre vores drift så miljøvenlig som muligt. Derfor har vi valgt dække vores årlige elforbrug med certifikater fra vindmøller. Certifikaterne dokumenterer, at vi finansieret en produktion af vindkraft, der svarer til vores eget elforbrug, samt at denne vindkraft er blevet sendt ud i elforsyningsnettet. Når vi vælger certifikater fra nye vindmøller, medvirker vi samtidig til at øge den globale produktion af vedvarende energi. Med dette RECS certifikat føler vi, at der er mulighed for at sætte handling bag ordene.

TILFREDSE KUNDER VENDER TILBAGE

Vores mere end 50 års erfaring, dygtige medarbejdere og en optimeret produktion, gør os til en effektiv og konkurrencedygtig samarbejdspartner.

Ingen opgave er for lille eller for stor – vi kan levere knivskarpe løsninger uanset størrelse og vi kan bidrage med råd og vejledning før du går igang med dit projekt

Du kan se et udsnit af vores referencer ved at klikke dig ind under vores referencer.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål vedrørende vores produkter eller andet, er du velkommen til at kontakte os.